Інформація для читачів

Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Робота на конференції відбуватиметься в межах восьми секцій.

•Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин

•Хімія і технологія органічних речовин.

•Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії.

•Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології.

•Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем. Водоочищення.

•Неорганічне матеріалознавство.

•Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок.

•Хімія та технологія полімерів.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.