Інформація для авторів

Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Робота на конференції відбуватиметься в межах восьми секцій.

•Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин

•Хімія і технологія органічних речовин.

•Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії.

•Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології.

•Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем. Водоочищення.

•Неорганічне матеріалознавство.

•Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок.

•Хімія та технологія полімерів.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

На конференції будуть представлені секційні доповіді (10 хв.) та стендові доповіді

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Тези доповіді редагуванню не підлягають, а наданий текст є оригіналом для тиражування• одна повна сторінка формату А4.• в першому рядку – назва доповіді прописними літерами, вирівнювання по центру (шрифт напівжирний).• у другому рядку – по центру прізвище та ініціали авторів доповіді;• у третьому рядку – по центру повна назва закладу;• у четвертому рядку – по центру поштова адреса закладу та телефон;• у п’ятому рядку – по центру електронна адреса (автора або установи);• далі, через один пустий рядок, друкується повний текст тез.• Текст набирається в редакторі WORD.• Шрифт: Times New Roman Cyr• Розмір шрифта: 12 ppt• Інтервал: одиночний• Розстановка переносів: автоматична• Поля: ліворуч — 3 см; праворуч, знизу, зверху — 2,5 см.• Рисунки (не більш одного), що вставляються в текст, повинні мати розміри не більше 15 см × 9 см. Застосовувати формати: BMP, PCX, TIF, JPG.• Розмір шрифту під рисунком — 14 ppt.• Рисунки, виконані за допомогою WORD, повинні бути обов’язково згруповані.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.